سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم کیهان نژاد – دانشجوی کارشناسی عمران سدو شبکه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مهدی مرحمتی – دانشجوی کارشناسی عمران سدو شبکه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از عوامل مهم که پایداری و سازه س رریز را تهدید می کند و ممکن است باعث لطمه جبران ناپذیر به سرریزها شود پدیده نام آشنای کاویتاسیون می باشد . با توجه به اهمیت این موضوع ، این مقاله در ابتدا به بررسی ماهیت پدیده کاویتاسیون و علل و چگونگی رخداد این پدیده در سرریزها می پردازد . بعد از تجزیه و تح لیل عوامل مؤثر در پیدایش کاویتاسیون ، به راههای جلوگیری از وقوع کاویتاسیون اشاره شده است و سعی شده است که این راهکارها به صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . با توجه به اینکه اکنون نصب هواده ها در سرریزها کار برد وسیعی دارد انواع هواده ها و تئوری مربوط به مکانیسم عمل آنها بیان شده است . در مرحله بعدی مطالعات انجام گرفته در مورد تعداد هواده ها و محل قرارگیری هواده ها بحث شده است و در نهایت یکی از نرم افزارهای متداول در مکان یابی محل وقوع به صورت خلاصه تشریح شده است . البته در پایان به این نکته هم تأکید می کنیم که مدلهای ریاضی به صورت WS کاویتاسیون یعنی ۷۷ قطعی و صحیح نمی توانند جوابگوی نیازهای ما در مورد محل وقوع کاویتاسیون و سایر مسایل مربوط باشد بلکه در نهایت از مدلهای هیدرولیکی برای تکمیل مطالعات مربوط استفاده شود.