سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدسعید سیف – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
مهدی عسکری – فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آزمایشگاههای دریایی نقش بسزایی در توسعه صنایع دریایی داشته و هم اکنون بیشتر نوآوری ها و ابداعات در طراحی شناورهای مدرن و سیستم های مختلف مورد نیاز در این آزمایشگاه ها تدوین می گردد. یکی از موضوعات مهم مورد تحقیق در اکثر آزمایشگاه های دریایی بررسی عملکرد هیدرودینامیکی پروانه هاست. مسلما بهبود درعملکرد پروانه تاثیرات مثبتی همچون افزایش سرعت شناور، افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت را بدنبال داشته و همچنین می توان پدیده کاویتاسیون را بصورت دقیق در آن بررسی نمود.
دستگاه تونل کاویتاسیون (Cavitasion Tunnel) بدین منظور در دانشگاه صنعتی شریف نصب و راه اندازی گردیده و در مقاله حاضر به تشریح دستگاه و برخی نتایج آن پرداخته خواهد شد. همچنین پدیده کاویتاسیون نیز مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص عوامل موثر در آن توضیحاتی ارائه شده است.