سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جواهری – شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان معاونت بهره برداری GIS
شهرزاد داورنیا – شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان معاونت بهره برداری GIS

چکیده:

افزایش رو به رشد جمعیت در کشور و تامین نیازهای مردم علاوه بر امکانات، نیاز به یک تفکر سیستمی، جامع و بهینه د رمدیریت را ایجاب می نماید. که هر ارگانی بر حسب وظیفه خود باید از آن بهره بگیرد. جهت دستیابی به این منظور، مجبور به استفاده از پیشرفتهترین روشهای نوین علمی و فنی در مدیریت میباشیم.
امروزه در دنیای علم و فن مدیریت بهینه، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بصورت یک نیاز مطرح یم باشد هخچنان که با توجه به اجرای سیتمهای مکانیزه مختلف و پراکنده در بخشهای مختلف شرکت، همچنین ناهمگونی و عدم تمرکز بین آنها عامل مهمی در جهت دوباره کاریها، صرف هزینه های زیادو اتلاف نیروها و منابع گردیده که با پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی متمرکز به همراه یک پایگاه اطلاعات قوی و منسجم و سازمان یافته مقدار هزینه وتعداد نیروها و حجم منابع و اطلاعات ذخیره شده بسیار کاهش یافته وبر سرعت و قابلیتهای برنامه ریزی و توان گسترش آن افزوده می گردد.
این مقاله سعی دارد ضمنارائه وظایف اصلی سیستم GIS ، کاربرد آن در شرکت آب و فاضلاب وکارهای که تاکنون در این رابطه انجام شده و یا در دست انجام می باشد را ارائه دهد که اهم آن بصورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
۱- نحوه جمع آوری اطلاعات از قبیل تهیه نقشه های مورد نیاز و کار بر روی آنها
۲- چگونگی بررسی نرم افزارهای مناسب و خرید تجهیزات لازم
۳- انجام امور مطالعاتی و تحقیقی و اصلاح ساختارتشکیلاتی شرکت
۴- انجام پروژه های پایلوت
۵- انجام پروژه های عملیاتی
امید است این سعی ناچیز بتواند راهگشای شرکت های دیگر در این زمینه باشد.