مقاله کتابخانه اسباب بازي: نگاهي به تجارب جهاني و پيشنهادي براي راه اندازي کتابخانه ملي اسباب بازي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: کتابخانه اسباب بازي: نگاهي به تجارب جهاني و پيشنهادي براي راه اندازي کتابخانه ملي اسباب بازي در ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه اسباب بازي
مقاله بازي کودکان
مقاله اسباب بازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسن بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر که با هدف معرفي کتابخانه هاي اسباب بازي و شناسايي اهداف، خدمات، فعاليت ها و ساختارهاي آن ها انجام شده است، مي کوشد تا با ارايه تصويري از تجارب جهاني در اين زمينه، بر اهميت روزافزون وجود چنين مراکزي در پرورش کودکان تاکيد کرده و از اين رهگذر لزوم آغاز اقدامات عملي در ايران را گوشزد نمايد.
روش: اين پژوهش از روش کتابخانه اي استفاده کرده است. کتابخانه هاي اسباب بازي دنيا که در محيط اينترنت داراي وب سايت و پورتال بودند شناسايي گرديد و در مجموع وضعيت ۵۰ کتابخانه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ويژگي هاي مختلف اين کتابخانه ها از جمله بودجه، خدمات، اندازه مجموعه، انواع مواد، روش سازماندهي، قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان پيشنهاد راه اندازي «کتابخانه ملي بازي و اسباب بازي ايران» ارايه شده است.
ارزش/اصالت: اين نخستين پژوهشي است که کوشيده است تا برپايه شناسايي و معرفي کتابخانه هاي اسباب بازي دنيا به طرح انديشه اي نو براي راه اندازي «کتابخانه ملي بازي و اسباب بازي ايران» بپردازد که هدف آن نه تنها حفظ و نگهداري مظاهر فرهنگ بازي و اسباب بازي در ايران است؛ بلکه اشاعه و خدمت رساني در اين زمينه نيز از اهداف اصلي آن به شمار مي آيد.