سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پوری سلطانی – عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در این مقاله به توصیف کتابخانه ملی بعد از انقلاب پرداخته شده است. مسئله ادغام مرکز خدمات کتابداری با کتابخانه ملی به عنوان مهمترین رویداد بعد از انقلاب اسلامی درتاریخ این کتابخانه ذکر شده و مسائل ، مشکلات و چگونگی اجرا شدن این ادغام در سال ۱۳۶۱ بیان شده است، مهمترین مسئله مورد توجه بعد ازادغام یعنی به روز رسانی انتشار کتابشناسی ملی مطرح شده و فعالیتهای صورت گرفته در این خصوص توضیح داده شده است. همچنین مسائلی مانند انتاخاب و سفارش منابع، فهرستنویسی و رده بندی، فعالیتهای پژوهشی، تدوین و انتشار استانداردها و منابع مورد نیاز کتابداری و اطلاع رسانی ایران، بودجه ساختمان کتابخانه ملی، قانونی کردن فهرستنویسی پیش از انتشار و واسپاری قانونی مواد غیر کتابی از مهمترین موضوعاتی است که در این مقاله به انها اشاره شده است.