سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران فانی – عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تاگذشته کتابخانه ملی در پرتو مقابله سنت با مدرنیسم مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا مفاهیم مدرنیزاسیون، مدرنیسم و مدرنیته توضیح داده شده و سپس وضعیت شکل گیری و رشد کتابخانه ملی در تقابل با این مفاهیم مورد بررسی قرارگرفته است. در ادامه کارکردهای گذشته کتابخانه ملی با نگاهی انتقادی مرور شده است که موضوعاتی چون مشخصنبودن تعریف، وظایفو کارکردهای کتابخانه ای ملی، عدم توجه به کتابخانه های ملی سراسر جهان، نسپردنتصمیم گیریها به کتابداران و بی تفاوت بودن کتابداران در اصلاح روالهای موجود کتابخانه ملی، تبدیل شدن این کتابخانه به یک کتابخانه عمومی و عدم انتشار کتابشناسی ملی ازجمله این مباحث است.