مقاله کتابخانه هاي عمومي و ساخت واقعيت اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۲۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: کتابخانه هاي عمومي و ساخت واقعيت اجتماعي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابخانه هاي عمومي
مقاله ساخت گرايي اجتماعي
مقاله نظام نشانه – معناشناختي
مقاله حوزه عمومي
مقاله كنش ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسازاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شقاقي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار با بيان رهيافت هاي نظري كه بن مايه هاي معرفت روش شناختيِ نحو ه مواجهه و تفسير پديدارهاي اجتماعي را توضيح مي دهد، با اتخاذ رهيافت ساخت گرايي اجتماعي كه جان مايه آن با اثر معروف پيتر برگر و توماس لاكمن به اوج خود رسيد و تلفيق وجوه مشترك آن با ساير رهيافت هاي تفسيري و با عنايت به زمينه هايي از مباحث زبانشناختي اجتماعي و با استفاده از روش سندي، کارکرد كتابخانه هاي عمومي در چگونگي ساخت سازه هاي مطلوبي چون هويت ملي، خودباوري، وحدت ملي، اجتناب از غربزدگي، و … جهت اتخاذ و تعيين موقعيت استرات‍ژيك كتابخانه هاي عمومي براي سياست گذاري در اين حوزه بيان شده است.