سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

مهدی علیپور حافظی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی
داریوش مطلبی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مدیر واحد شابک خانه کتاب ایران

چکیده:

کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ای است که در آن منابع تماممتن وخدمات کتابخانه ای به صورت دیجیتال در اختیا رکاربران قرار می گیرد. کتابخانه دیجیتالی از سال ۱۹۴۵ توسط ونیوربوش مطرح شد که بنا به قابلیتهای منحصر به فرد آن و نیازهای عصر حاضر حرکت به سمت آن جزو ضروریات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می باشد. یکی از موارد مهم مطرح در کتابخانه های دیجیتالی، کتاب الکترونیکی است که با توجه به نیازهای کاربران، دارای ویژگی های خاص خود است که ۴۸ مورد از ویژگیهای آن د راین مقاله ارائه شده است. برای توسعه مجموعه های اطلاعاتی در کتابخانه های دیجیتالی، روشهای مختلفی وجود دارد که از انجمله می توان به استفاده از پویشگرها، نرم افزارهای مبدل، تولید اطلاعات دیجیتالی، تهیه منابع اطلاعاتی و دستیابی به منابع پیوسته خارج از مجموعه اشاره کرد. پایداری و ثبات، قابلیت توسعه و سادگی در استفاده از مباحث مهم مطرح در ذخیره و بازیابی اطلاعات هتند که باید همواره مد نظر قرار گیرند. فرایند اجرایی درکتابخانه ای دیجیتالی ، حفاظت از منابع دیجیتالی، خدمات کتابحانه ای تحت وب، استانداردها و محدودیتهای کتابخانه های دیجیتالی از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این مقاله هستند.