مقاله کتابداري و اطلاع‌ رساني؛ رشته يا ميان ‌رشته؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: کتابداري و اطلاع‌ رساني؛ رشته يا ميان ‌رشته؟
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشته
مقاله ميان‌ رشته
مقاله بين ‌رشته
مقاله فرارشته
مقاله کتابداري و اطلاع ‌رساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به تعريف رشته و ميان‌ رشته و تاريخچه اين دو پرداخته و اين سوال مطرح مي ‌شود که به ‌رغم ميل و يا تکرار عده ‌اي که مشتاقانه و رضايت ‌مندانه کتابداري و اطلاع‏ رساني را يک ميان‌ رشته مي ‌دانند، نويسنده استدلال مي ‌کند که تا رشته‌ اي نباشد ميان ‌رشته مفهومي ندارد. او تاکيد مي‌ کند که ميان ‌رشتگي، پاسخي به يک سونگري پوزيتيويسم و فروکاهي مسايل اجتماعي و انساني به علوم طبيعي است؛ زيرا از زماني که نارسايي تحقيق در علوم انساني با محوريت پوزيتيويسم مطرح شد، مساله ميان ‌رشتگي نيز قوت گرفت. در واقع بحث بر روي مسايل انساني و اجتماعي جز از طريق نگاه ‌هاي همه ‌جانبه ميسر نيست؛ بنابراين ميان ‌رشتگي نفي رشته بودن نيست بلکه نقد آن است؛ از اين ‌رو اگر کتابداري و اطلاع‌ رساني بخواهد به عنوان يک حوزه علمي مطرح شود، در آغاز بايد رشته باشد تا سپس بتواند با ساير رشته‌ ها به ‌ويژه رشته ‌هاي علوم انساني و يا ديگر رشته‌ ها تعامل کند. در عين حال اثبات رشته ‌بودن کتابداري و اطلاع ‌رساني با تعاريف موجود امکان ‌پذير نيست و بايد با تعريف جديدي از آن، اين مساله را حل کرد. نويسنده معتقد است تعريف جديد او مي ‌تواند اين مشکل را حل کند.