سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حامد جواهری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمیدرضا نجفی – دانشیار دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسین الیاسی – استادیار دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجتبی رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:
نیروی باد به منظور تولید انرژی الکتریکی سریعترین رشد را دربین منابع تولید الکتریسیته دردهه های گذشته دارا بوده است و این رشد پیش بینی شده همچنان ادامه دارد درهرحال انرژی باد امروزه درسرتاسرنقاط دنیا بیشترین جذابیت را درمیان انواع متنوعی ازمنابع انرژی تجدیدپذیر بدست آورده است حال با توجه به افزایش روزافزون تولید انرژی الکتریکی بااستفاده ازنیروی باد درشبکه های الکتریکی لازم است که نیروگاه های بادی نیز بصورت فعال و با سیستم کنترل مناسب درعملکرد شبکه مشارکت داشته باشند درحالت کلی این نیروگاه های بادی متشکل ازانواع مختلفی ازتوربین های بادی و ژنراتورها می باشد ویکی ازاین ژنراتورها ژنراتورالقایی دوسوتغذیه یا DFIG است ازانجایی که استاتوریک ژنراتورالقایی دوسوتغذیه DFIG بطور مستقیم به شبکه قدرت متصل می باشد این نوع ازماشینهای الکتریکی بسیارحساس به اغتشاشات شبکه هستند این مقاله رفتارسیستم تولید برق بادی ت حت وضعیت های غیرطبیعی ولتاژ شبکه را ارایه مینماید اساسا یک سناریوی ولتاژ شبکه نامتعادل بررسی میشود اما حضورهارمونیکهای ولتاژ درشبکه نیز مختصرا انالیز شده است نشان داده میشود که اگرتلاشهای کنترلی خاصی به کارگرفته نشود رفتارتوربین بادی به ویژه به دودلیل نوسانات گشتاورالکترومغناطیسی و جریانهای غیرسینوسی مبادله شده با شبکه تخریب میشود بنابراین به منظور غلبه براین مشکلات استراتژیهای کنترلی مختلف برای هردوقسمت مبدلهای طرف شبکه و طرف رتور به کارگرفته میشود سرانجام نتایج شبیه سازی ها اعتباراستراتژیهای کنترل را تحت حالتهای عملکرد اغتشاشی ولتاژ شبکه تایید می کند