مقاله کدام افضل است ؟ عشق يا محبت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۷۳ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: کدام افضل است ؟ عشق يا محبت
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عشق
مقاله حب (محبت)
مقاله ود
مقاله مراتب محبت
مقاله عشق الهي
مقاله ادبيات عرفاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصف مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه عشق چنان با ادب فارسي عجين شده است که اگر آن را از ادبيات اين مرز و بوم و بويژه ادبيات عرفاني بگيرند، چيزي جز کالبدي بي روح باقي نمي ماند. اما بسيار عجيب است که عارفان قرون اوليه چندان از اين واژه استفاده نمي کرده اند. ازاين گذشته اين واژه در قرآن هم نيامده است و حتي در سخنان پيامبر (ص) و ائمه دين (ع) ارج و قرب چنداني ندارد و واژه هاي ديگر جايگزين عشق شده است، اين موضوع، ناخودآگاه پرسشي را به ذهن متبادر مي کند که «راز اين کم توجهي و بي اعتنايي درچيست». اين مقاله کوششي براي پاسخ به اين پرسش مقدر است.
در اين مقاله ابتدا «عشق» و «محبت» از نظر لغوي بررسي، و تفاوت آن دو با يکديگر بيان شده است. سپس از دو ديدگاه لغوي و تاريخي، دلايل و علل پرسش ياد شده مطرح گرديده است.