سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا واعظی – دکتری مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ع
اسماعیل سبزیکاران – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

امروزه سازمانی که از رویکردهای نوین منابع انسانی بهره می برد، می تواند مطمئن تر راه پیشرفت و موفقیت خود را بپیماید و مسیر دستیابی به توسعه خود را تضمین کند. در بحث رقابت بین الملل، سازمانهایی پیشتاز هستند، که توسعه منابع انسانی در آنها بعنوان یک اصل اساسی مطرح باشد. بنابراین از آن می توان به عنوان یک مزیت رقابتی نام برد. در این راه یکی از رویکردها توسعه منابع انسانی بحث توانمندسازی کارکنان می باشد.توانمندسازی از موضوعات نو در ادبیات منابع انسانی بشمار می آید. با این حال بعلت تنوع و گستردگی مطالعات انجام شده، این حوزه از ادبیات غنی و پرباری برخوردار است. بویژه این که، رویکردهای مختلفی در آن مطرح شده است. هر چند این تنوع در ادبیات به غنا و تقویت محتوای آن منجر شده، اما از طرف دیگر باعث چند دستگی و سردرگمی بین مطالب و موضوعات آن گردیده است. با این حال این تنوعادبیات را می توان در یک جمع بندی به دو نگرش ساختاری و روانشناختی که از اهمیت و جامعیت بیشتری برخوردار هستند، تقسیم نمود. همچنین بیان شیوه توانمندسازی در هر نگرش و ارتباط این دو نگرش با یکدیگر، از موضوعات مورد بحث در این مقاله می باشد.