سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا رحیمی طاری – بیمارستان ۶۰۰ تخت خوابی بعثت نهاجا

چکیده:

کشور ما ایران از لحاظ تعدد وقوع حوادث رانندگی و جاده ای ومیزان خسارات جانی و مالی مربوط به این گونه سـوانح , حادثـه خیزترین و مستعدترین منطقه ی جهان محسوب می شود . اصولا برای بررسی هر پدیده ای , چه آن پدیده علمـی , فرهنگـی و یا … باشد ، روش های متعددی وجود دارد . در وهله ی نخست برای تحلیل علل و پیامد هـای حـوادث راننـدگی و جـاده ای , بـه صورت مختصر و کوتاه , لیست علل و پیامدها را به صورت جداگانه ذکر می کنیم . پیامد های این حوادث نیز که به دو بخـش کلی /۱ انسانی و جانی /۲ مالی تقسیم می شوند به نوبه ی خودمهمترین بخش بررسی حوادث رانند گی و جاده ای در این مقاله می باشد . در بخش بعدی به صورت اجمالی با ذکر چند مثال کوتاه و آماده تر کردن ذهن عزیزان در جهت درک عمـق فقـدان نظام تعریف شده ی امداد و نجات به طرح کدهای ویژه ی عملیاتی پرداخته می شود . سادگی و قابلیت اجرائی در کوتـاه تـرین دوره ی زمانی ا ز اصلی ترین ویژگی های این طرح می باشد . نکته ی اصلی نیز در زمان اثر گذاری و موضـوع مـورد بحـث مـی باشد