سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد علی ریاضی – ایران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی
فرزاد توحیدخواه – ایران/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتری
محمدحسن مرادی – ایران/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتری
حسن علی صدفی – استرالیا/ ملبورن، بیمارستان رویال، پژوهشکده کودکان مورداچ (Murdoch Childrens Research Institu

چکیده:

بر اساس تئوری سوزن درمانی (طب سوزنی) نقاطی ویژه (سوزنگاه) روی بدن قرار دارند که توسط ژیراه (مریدین) به هم متصلند. گزارشهای پژوهشی نشان می دهد که سوزنگاه ها دارای امپدانس الکتریکی کمتری نسبت به نقاط پیرامون استند. در این پژوهش به نتایجآزمایش تفاوت امپدانس نسبی ژیراه (بین دو سوزنگاه) و مسیرهای غیر ژیراهی (ناژیراه) در گستره بسامدی ۲ تا ۲۰۰۰ هرتز پرداخته شده است. داده ها بیانگر اختلاف همنه (مؤلفه)ی آمپدانس برای ژیراه و تاژیراه در بسامدهای پائین تر از [Hz]50 می باشد. در رفتار ناوی شکل تغییرات دامنه ی امپدانس آژیدی (تهاجمی)، کمینه ی امپدانس در بسامد کمینگی اتفاق می افتد. یکی از شاخصهای شناسایی ژیراه و تاژیراه تفاوت معنی دار بسامد کمینگی ژیراه و ناژیرا است (P<0.005) . نتایج آماری بیان می دارد که بسامد کمینگی ناژیراه حدود ۵، ۱ برابر بسامد کمینگی ژیراه است که بر همین اساس می توان ژیراه و ناژیراه را کده بندی (کلاسه بندی) کرد.