مقاله کدگذاري سلولي جهت اجراي مديريت موقعيت مبتني بر فاصله در شبکه هاي مخابرات سلولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: کدگذاري سلولي جهت اجراي مديريت موقعيت مبتني بر فاصله در شبکه هاي مخابرات سلولي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت موقعيت
مقاله مبتني بر فاصله
مقاله فراخواني
مقاله شناسه سلولي
مقاله به هنگام سازي موقعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقدراصلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طراحي شبکه هاي سلولي، انتخاب روش مديريت موقعيت که در آن چگونگي انجام عمليات به هنگام سازي موقعيت و فراخواني مشخص مي گردد، از اهميت زيادي برخوردار است. به طور کلي روش هاي مديريت موقعيت را به دو دسته استاتيک و ديناميک تقسيم کرده اند. تحقيقات و مطالعات در زمينه اين دو روش نشان داده است که در روش هاي ديناميک، بار سيگنالينگ کمتري جهت انجام فراخواني و به هنگام سازي موقعيت به شبکه اعمال مي گردد. يکي از روش هاي مديريت موقعيت ديناميک، روش مبتني بر فاصله مي باشد که در مقايسه با روش هاي ديگر ديناميک مانند مبتني بر زمان و مبتني بر حرکت از نتايج بهتري برخوردار است. نکته مهم و قابل توجه در اين روش محاسبه فاصله سلولي توسط واحد سيار است. با توجه به اينکه واحد سيار فقط قادر به دريافت شناسه سلول ها مي باشد، بنابراين در انجام اين روش بايد شناسه سلول ها به گونه اي انتخاب شود که واحد سيار با پردازش آنها فاصله سلولي را محاسبه نمايد. در اين مقاله روشي براي انتخاب شناسه هاي سلولي بر اساس موقعيت جغرافيايي ايستگاه هاي پايه در سيستم GPS ارايه گرديده است. سپس اين روش را به طور عملي براي سيستم شبكه سلولي شهر ياسوج در استان کهگيلويه و بوير احمد شبيه سازي نموده ايم.