سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مطهره مهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق

چکیده:

از ویژگی های عمده و ضروری سیستم های ایمنی بدن، تشخیص خودی از غیر خودی، برای برخورد مناسب با آنهاست. این مسأله هم در الهام گیری از سیستم های ایمنی به عنوان پردازشگر و هم در شبیه سازی سیستم های ایمنی با ابزار ریاضی مطرح است و البته به دلیل خواص متعدد و گاه ناشناخته اجزای سیستم و تأثیر متقابل آ نها روی هم، بسیار پیچیده است. در این فرآیند، آنچه بسیار اهمیت دارد، کدگذاری بهینه اجزاء، برای کاربرد مورد نظر است. نظر به ای نکه الگوریتم ژنتیک دارای قابلیت های زیادی در جستجوی فضاهای تصمیم گیری با پارامترهای زیاد می باشد، در این مقاله ایده ای نو به کمک این الگوریتم برای کدگذاری بهینه، متناسب با کاربرد، بیان شده است.