سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد خوش نیت – اداره ایمنی پالایشگاه گاز خانگیران

چکیده:

هرماده شیمیایی بسته به خواص فیزیکی و شیمیایی خود میتواند تحت شرایط عادی مانندجابجایی یا شرایط اضطراری مانند حریق و پاشش سلامت افراد راتهدید و حتی خطری بالقوه برای تاسیسات به شمار میاید به همین دلیل دراین استاندارد بدنبال دستیابی به یک روشی ساده هستیم که برمبنای آن بتوانیم میزان خطرآفرینی یک ماده را با استناد به معیارهای ازپیش تعریف شده به مقادیری کمی ارقام تبدیل آن ربا سایر موارد مشابه یا همگروه مقایسه و درصورت لزوم برحسب شدت درجه بندی نماییم .این استاندارد میتواند اطلاعات مقدماتی که پرسنل اتش نشانی درزمان انتخاب بهترین تاکتیک اطفاء تخلیه محوطه درشرایط اضطراری اجرای دستورالعمل کنترل شرایط اضطراری و شناخت بهتر خطرات ناشی ازمواجه کوتاه مدت یا حاد با مواد خطرناک به آن نیاز خواهند داشت را دراختیارشان قراردهد