سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران میر شمس – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
محمد سامانی – کارشناس ارشد مهندسی فضایی، پژوهشکده هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فن

چکیده:

ازجمله مشخصه هایی که همواره درسطح طراحی ماموریت ماهواره ها، مورد توجه خاص متخصصین و کارشناسان قرار می گیرد ، اثر اغتشاسات مداری برپارامترهای مداری و رد زمینی ماهواره است . این مشخصه ها به نوبه خود می توانند بسیاری از ویژگی های فنی، اقتصادی و کاربردی طرح را تحت الشعاع خود قرار دهند . دراین مقاله ضمن بررسیسینماتییک مدار اثر اغتشاشات مداری از جمله درگ، فشار خورشیدی و غیر کروی بودن ماهواره بر پارمترهای سینماتیکی انجام شده است. در انتها این پارامترها به صورت ویژوال نشان داده شده است.