مقاله کراتيت نوکارديابي دوطرفه متعاقب جراحي فتورفرکتيو کراتکتومي: گزارش يک مورد بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بينا از صفحه ۲۷۴ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: کراتيت نوکارديابي دوطرفه متعاقب جراحي فتورفرکتيو کراتکتومي: گزارش يک مورد بيمار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي امير
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كنوي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي زاده فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: گزارش تظاهرات باليني، اسکن کانفوکال و آسيب شناسي کراتيت نوکارديابي پس از جراحي فتورفرکتيوکراتکتومي (PRK).
معرفي بيمار: دختر ۲۳ ساله سه روز بعد از عمل جراحي PRK دو طرفه جهت اصلاح نزديک بيني، با ارتشاح مرکزي متراکم در بخش عمده استروماي قدامي هر دو چشم مراجعه نمود. تظاهرات باليني و کانفوکال بيمار با تشخيص کراتيت نوکارديابي مطابقت داشت. جهت درمان قطره چشمي آميکاسين ۲ درصد تجويز شد. به علت پاسخ ضعيف، بيمار مورد کراتکتومي لاملار در هر دو چشم قرار گرفت که سبب کوتاه شدن دوره درمان گرديد. در بررسي بافت شناسي بر روي نمونه قرنيه ارسالي تشخيص اوليه (نوکارديا) تاييد شد.
نتيجه گيري: آشنا بودن با تظاهرات باليني و کانفوکال کراتيت نوکارديابي موجب تشخيص به موقع و تجويز درمان اختصاصي و در نتيجه پاسخ باليني قابل قبول مي گردد.