مقاله کرامت از ديدگاه عرفان اسلامي و نظريه روان شناختي يونگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۵۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کرامت از ديدگاه عرفان اسلامي و نظريه روان شناختي يونگ
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرامت
مقاله نيروي فراحسي
مقاله عرفان اسلامي
مقاله مکتب روان شناختي يونگ
مقاله گلشن راز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشت دار علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورخرمالو محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين که آدمي نيروهاي فراحسي دارد، از گذشته هاي دور در نزد نحله ها و اديان گوناگون امري پذيرفته، اما راه رسيدن به اين نيروها و دستيابي به آن عوالم نيز متعدد و متفرق بوده است. به طور کلي، صوفيه و به طور خاص لاهيجي، شارح گلشن راز، راهي کوتاه اما دشوار براي رسيدن به عالم فراحس پيشنهاد کرده اند که آن تصفيه باطن از غيرحق است؛ چون زمينه آماده شد، حقايق براي فرد کشف مي شود. از ميان متاخرين، گوستاو يونگ ـ که روان شناسي مسيحي است ـ نيز با مطالعه ضمير خودآگاه و ناخودآگاه در انسان، کوشيده با زبان خود امکان رسيدن به اين عرصه را براي روح و روان آدمي تشريح کند؛ پس از آن که سالک (فرد) به اين جهان رسيد، در آنجا مقام مي کند و در ظاهر و باطن رفتارش (ظاهري ـ معنوي) تحولاتي رخ مي دهد که صوفيه از آن با عنوان «کرامت» ياد مي کنند. کرامت نزد عرفا به فناي في اله ختم مي شود، به گونه اي که فرد در ظاهر و باطن خدايي مي شود.
موضوع اين پژوهش راه رسيدن به اين مرحله از نگاه عرفا و روان شناسان است.