مقاله کرامت انساني و اتانازي از منظر اخلاق اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: کرامت انساني و اتانازي از منظر اخلاق اسلامي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرامت انساني
مقاله اتانازي
مقاله ژنوم انساني
مقاله اخلاق اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کرامت يکي از مباحث اساسي و بسيار مهم در فلسفه اخلاق بوده است و همواره دانشمندان الهي و طبيعي در اهميت آن بحث کرده اند. در اسلام نيز کرامت از اهميت ويژه برخوردار است. کرامت در انسان يک نوع کمال نفساني است يعني دراصل، متعلق به روح است. اما جسم نيز به عنوان ابزار و خدمتگزار روح از اين کرامت بهره مند است. انسان از ديدگاه قرآن از دو نوع کرامت ذاتي و اکتسابي برخوردار است.کرامت ذاتي انسان همان برتري او نسبت به ساير مخلوقات است و کرامت اکتسابي به معني پيراستن از پستي ها وآراستن به خوبي ها است. بنابراين جسم و روح انسان محترم است و نبايد آن را آلوده يا نابود کرد. از طرف ديگر امروزه مبحث «اتانازي، Euthanasia» نيز يکي از مباحث مهم در حوزه اخلاق است که به همراه خود سوالهاي زيادي را در حوزه دين و به ويژه در حقوق و اخلاق پزشکي مطرح کرده است. با توجه به اينکه کرامت و اتانازي هر دو در اخلاق مورد بحث قرار مي گيرند، هدف ما در اين مقاله پاسخ به اين سوال است که، رابطه اتانازي با شان و کرامت انساني از منظر اخلاق اسلامي چگونه است؟ در اين مقاله که يک مطالعه مروري است با مراجعه به منابع مختلف قديم و جديد منتشر شده و جستجو از طريقGoogle ،Yahoo  و پايگاه هاي مختلف علمي، متغيرهاي اصلي اين مطالعه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتيجه گيري شد که اتانازي، در واقع نوعي قتل نفس است و قتل نفس اگرچه با انگيزه ترحم و دلسوزي باشد، از لحاظ اخلاق قبيح ورذيلت است و با اصل مهم اخلاقي “کرامت انساني”، مورد تاکيد در اخلاق اسلامي، سازگاري ندارد. انگيزه دلسوزي (حسن فاعلي)، مستلزم نيک شدن فعل (حسن فعلي) نيست. خروج از اين اصل – قبح قتل نفس – دليل قاطع و حجت شرعي مي طلبد.