سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین نکوفرد – دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه ریاضی

چکیده:

در این مقاله، پس از تعریف تبدیل هیلبرت و فضای Ap که رده خاص و مهمی از وزن هاست، نشان می دهیم که نرم تبدیل هیلبرت به عنوان یک عملگر، در فضای وزن دار (LRp(W برایp < ∞و p ≥ ۲بوسیله یک مضرب ثابت از توان اول IIwIIAp کران دار می شود. همچنین نشان می دهیم این نتیجه اکید است.