مقاله کردهاي فارس و زمينه هاي شکل گيري سلسله ملوک شبانکاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۲۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: کردهاي فارس و زمينه هاي شکل گيري سلسله ملوک شبانکاره
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کردهاي فارس
مقاله فضلويه
مقاله ملوک شبانکاره
مقاله سلجوقيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کردهاي فارس صحراگرداني بودند که پيش از ظهور اسلام و در قرون اوليه اسلامي در فارس حضوري تاثيرگذار داشتند. در حدود اواسط قرن پنجم هـ ق با رهبري فضلويه چند طايفه از کردهاي فارس با هم متحد شدند و تشکـلي را با عنــوان «شبـانکاره» ايجاد کردند. شبانکارگان در سال هاي اوليه شکل گيري توانستند بر تمامي ايالت فارس و پس از آن نيز بر بخش هايي از اين ايالت حکومت کنند. در اوايل قرن ششم هـ ق يکي از طوايف تشکيل دهنده گروه شبانکاره، اسماعيليان، توانستند سلسله اي را به نام ملوک شبانکاره ايجاد کنند. اين سلسله موفق شد حدود دو قرن و نيم بر بخش هايي از فارس و کرمان حکومت کند.