مقاله کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب براي نظام آموزش عالي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره به منظور ارايه چارچوب ادراکي مناسب براي نظام آموزش عالي کشور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرسي نظريه پردازي
مقاله نظريه پردازي
مقاله نقد و مناظره علمي
مقاله آموزش عالي
مقاله مديريت آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدوي محبوبه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قورچيان نادرقلي
جناب آقای / سرکار خانم: گلستاني سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مقاله بررسي وضعيت کرسي هاي نظريه پردازي در ايران و جهان و ارايه چارچوب ادراکي مناسب براي نظام آموزش عالي ايران به منظور نظريه پردازي و توليد علم است. اين پژوهش يک تحقيق کيفي از نوع گراندد تئوري مي باشد. روش جمع آوري داده ها با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه آزاد با ۳۰ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد و دولتي صورت گرفت که پس از انجام مصاحبه متن آن بر روي کاغذ پياده شده و به روش ۱۰ مرحله اي استروبرت تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد، مهمترين الزامات نظريه پردازي، وجود استقلال فکري و فضاي آزادانديشي در دانشگاه از طريق برپايي كارگاههاي مختلف از قبيل تفکر خلاق، نقد سازنده و … است. بر اين اساس صاحب کرسي با مهارتهايي همچون؛ رهبري، مديريتي، دانش پژوهي و به عنوان مهمترين حلقه اتصال در درون نظام و ارتباط با بيرون از نظام و شناسايي ظرفيت هاي موجود به عنوان عنصر اصلي در اين جايگاه نقش موثري ايفا مي نمايد.