سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
بیژن کهراریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد میاندوآب
فرهود یگانه پور – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تبریز
وحید بیگی نیا – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه رازی
رقیه فاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

چکیده:
یکی از بزرگترین مشکلات کشاورزی امروز استفاده از نهاده های شیمیایی بدون در نظر گرفتن آثار سوء آنها است. افزایش مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و آثار منفی کاربرد این کودها بر محیط زیست و سلامت موجودات زنده به ویژه انسان ها بر کسی پوشیده نیست فن پسماندهای روستایی و سوزاندن یا رها کردن ضایعات محصولات کشاورزی از جمله معضلات زیست محیطی مناطق روستایی کشور است. در حالیکه از مهمترین و در دسترس ترین منابع درآمدزایی و اشتغال آفرینی برای خانوارهای روستایی بشمار می روند. پسماندهای آلی در حاضر صرفا به روش دفن و یا صنعتی بازیافت می گردند. یکی از شیوه های مطمئن و کم هزینه در جهت بازیافت پسماندهای آلی روش بیولوژیکی آن است این روش صرفا با تکیه بر دانش فنی بومی و بدون نیاز به سرمایه گذاری های کلان در مقایسه با روش صنعتی بسیار ارزشمند تر است. علاوه بر آن این روش سازگار با طبیعت بوده و کمپوست تولیدی آن (ورمی کمپوست) بمراتب ارزشمند تر از نوع صنعتی آن است. همچنین از آنجا که کاهش حجم پسماندهای روستایی و نیز ضایعات کشاورزی از جمله موارد مهم در مدیریت پسماندهای آلی است فرآوری بیولوژیک آنها دارای ارزش افزوده اقتصادی بالایی است. آزمایش بصورت بلوک های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و سه اکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل: کود گاوی، ۲- کود گوسفندی ۳- کود اسبی ۴- کود گاوی ۵۰%+ کود گوسفندی ۵۰%، ۵- کود گاوی ۹۰%+ برگ درختان ۱۰%، ۶- کود گاوی ۹۰%+ ضایعات صنعتی کارخانه رب گوجه فرنگی ، ۷- کود گوسفندی ۹۰% + ضایعات کاغذ و مقوا ۱۰%، ۸- کود گوسفندی ۹۰% + ضایعات میدان تره بار ۱۰%، ۹- کود گاوری ۹۰%+ آهک ۵% درصد+ تفاله شیرین بیان ۵% و ۱۰- کود اسبی + کود گاوی + کود گوسفندی بودند. نتایج نشان داد که تیمار کود گاوی تیمار کود گاوی ۹۰% + آهک ۵% درصد + تفاله شیرین بیان ۵% در مورد تعداد کپسول (کوکون) تعداد کرم بالغ ، زی توده کرم و حداکثر وزن هر کرم شرایط بهتری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد که این امر بیانگر تاثیر مثبت بستر مورد نظر در پرورش Eisenia fetida بود.