مقاله کريپتوسپوريديوزيس در مبتلايان به گاستروآنتريت در شهرستان هاي غرب استان مازندران (۸۷-۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۸ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: کريپتوسپوريديوزيس در مبتلايان به گاستروآنتريت در شهرستان هاي غرب استان مازندران (۸۷-۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريپتوسپوريديوم
مقاله آنتروپاتوژن
مقاله گاستروآنتريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهروانيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آذرينوش سيده آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخاني عارف
جناب آقای / سرکار خانم: ضياپور سيدپيمان
جناب آقای / سرکار خانم: شادي فر سيدپيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کريپتوسپوريديوزيس يک نوع گاستروآنتريت انگلي است که در اثر تک ياخته کريپتوسپوريديوم ايجاد مي شود. استان مازندران به دليل داشتن رطوبت بالا، بارندگي زياد، فراواني آب هاي سطحي و داشتن دامپروري هاي سنتي، توانايي بالقوه براي ابتلا به انواع بيماري هاي انگلي را دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين فراواني آنتروپاتوژن هاي انگلي و کريپتوسپوريديوزيس در مبتلايان به گاستروآنتريت انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي، نمونه مدفوع از افراد داراي گاستروآنتريت و افراد سالم از مراکز بهداشتي غرب استان مازندران شامل شهرستان هاي چالوس، تنکابن و رامسر در سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ جمع آوري شد. نمونه ها با استفاده از کيت پاراسب و از طريق آزمايش مستقيم و روش هاي رنگ آميزي اسيد فست (AFS) و اورامين فنل فلوئورسانس (APF) آزمايش شدند. اطلاعات در پرسش نامه هر بيمارثبت و داده ها با آزمون هاي آماري تي و  ANOVA تحليل شدند.
يافته ها: شيوع آلودگي هاي انگلي دراين سه شهرستان ۲٫۳۸% بود. بيش ترين موارد انگلي (۱٫۴۳%) مربوط به ژيارديا و پس از آن مربوط به ميکروارگانيزم هاي غير بيماري زا چون بلاستوسيستيس با ۰٫۷۱% و آنتامبا کلي با ۰٫۲۴۵ آلودگي بود. در هيچ يک از نمونه ها انگل کريپتوسپوريديوم ديده نشد.
نتيجه گيري: ميزان پايين آلودگي هاي انگلي و کاهش محسوس آن و عدم وجود کريپتوسپوريديوم در مقايسه با مطالعه هاي پيشين مي تواند به علت افزايش آگاهي مردم، افزايش سطح بهداشتي جامعه، استفاده از آب شرب سالم، تماس کم تر با حيوانات و بهسازي محيط در اين مناطق نسبت به سال هاي گذشته باشد.