سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سیاری – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
ایرج نور بهشت – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
قدرت ترابی – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
علیرضا داودیان – گروه منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در شمال منطقه انارک یک‌سری سنگ‌های آتش‌فشانی به سن ائوسن رهنمون دارند که دارای ترکیب آندزیت ۳۰، آندزی بازالتی تا داسیت ۳۰ هستند. سگ‌های آندزیتی و آندزی آزادی منطقه مورد مطالعه به فراوانی حاوی فنوکریست های آمفیبول و آنکلاو هایی هستند که غنی از آمفیبول می‌باشند. شباهت ترکیب آمفیبول ها و بیوتیت های موجود در این سنگ‌های آتش‌فشانی با آمفیبولی ها و بیوتیت های موجود در آنکلاو های آن‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً ولکانیک های مورد مطالعه با آنکلاو هایشان هممنشأ هستند. انواع فلدسپات موجود در این صحنه‌ها عبارتند از فلدسپات های آلکالی ، پلاژیوکلاز با ترکیب آندزین الیگوکلاز و همچنین بیتونیت که تنها در برخی آنکلاو ها دیده می‌شود.