سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا ناظمی هرندی –
محمود خلیلی –
موسی نقره ئیان –
رضا شمسی پور –

چکیده:

در بخش مرکزی تاقدیس پل خاوند (جنوب شرقی انارک) مجموعه‌ای از سنگ‌های دگرگونی درجه متوسط تا بالا رهنمون دارند. سنگ‌های دگرگونی این منطقه دو مجموعه متابازیتی و متاسدیمنتی است. متابازیت ها شامل شیست سبز (کلریت اپیدوت شیست)، اپیدوت هد آمفیبولیت و آمفیبولیت بود و متاسیدمنت ها شامل میکاشیست ، گارنت میکاشیست ، گنایس دو میکابی ، مرمر و کوارتزیت می‌باشد. درجه دگرگونی علی سنگ‌ها از رخسار شیست سبز آمفیبولی که فوقانی تغییر می‌کند. پارازنزها نشان می‌دهند که سرپایی منطقه تا حد رخساره آمفیبولیت فوقانی دگرگون شده‌اند. در رهنمون صحرایی سنگ‌های دگرگونی رخساره آمفیبولیت برون زد بسیار ضعیفی داشت و بیشترین حجم سنگ‌های منطقه را شیست های متابازیتی به همراه مرمر و کوارتزیت به خود اختصاص می‌دهند. نتایج حاصل از تجزیه.‌ای به روش EDX کاری‌های آنتیگن موجود در بین توده‌ها بر اساس تقسیم بندی لیک در قلمروی کلسیک طاق شده و از نوع فروادنیت و فروهورنیلند می‌باشند. بر همین اساس گارنت ها نیز فاقد ساختمان منطقه‌ای مشخص بوده و تغییرات جزیی و قدر حاشیه بر اساس تبادلات عنصری با کانی‌های هم‌جوار می‌باشد.