مقاله کسبي يا افاضه اي بودن معرفت اله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۸۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: کسبي يا افاضه اي بودن معرفت اله
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معرفت
مقاله افاضه
مقاله اکتساب
مقاله تکليف مالايطاق
مقاله وسع بشر
مقاله معرفت مفهومي
مقاله معرفت شهودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي گرمارودي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش هر معرفت به موضوع آن بستگي دارد و با توجه به عظمت حضرت حق، معرفت خدا از اهم معارف خواهد بود. نحله هاي مختلف ديني در اين خصوص، روش ها و باورهاي مختلفي را برگزيده اند؛ برخي به گمان عظمت بخشيدن به معرفت الله آن را غيرقابل اکتساب و يک افاضه الاهي مي پندارند. اينان دخالت نظر و تلاش عقل براي اين معرفت را امري غيرممکن و بيهوده مي شمارند؛ اما گروه ديگر، کسب معرفت الاهي را از اهم وظايف و تکاليف انساني و اولين واجب مي دانند. در اين مقاله سعي شده تا با دلايل عقلي و نقلي، اکتسابي بودن معرفت الله و لزوم آن اثبات شود و نظريه تنها افاضي بودن معرفت نيز نقد گردد.