سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اویس رضوانیان – دانش آموختة کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت ایران، ک
سیدعلیرضا متولیان – دانش آموختة کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت ایران، ک

چکیده:

مدیریت دانش‌، فرآیند گسترده‌ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفادة صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می‌دهد و از این رو شاید بتوان اصلی¬ترین تلاش مدیریت دانش را, آشکار کردن سرمایه‏های معنوی و ناملموس و به کاربردن آن‏ها برای بقای سازمان و ایجاد مزیت در عرصة رقابت سازمانی دانست. یک راه اولیه برای کسب دانش، مستندسازی تجارب است. مدیران می‌توانند علاوه بر یادگیری از طریق عمل کردن، به‌طور نظام‌مند و از طریق برنامه‌های منظم، از موفقیت‌ها و شکست‌های خود درس بگیرند. به همین دلیل مستندسازی تجارب مدیران، ماهیت و ارزش دانش سازمانی نهفته در زوایای تجربیات را برای نیروی انسانی سازمان مشخص می نماید.اما چگونه می¬توان از طریق مستندسازی تجارب، دانش مدیران را کسب و به منظور مذکور باز پرورانید؟
مرکز تحقیقات و توسعة مدیریت پروژة شرکت مدیریت توسعة صنایع پتروشیمی با همکاری شرکت گسترش اندیشة پویا (گپ) در سال ۱۳۸۴ اقدام به مستندسازی تجربیات ۵ مدیر ارشد پروژه‌های پتروشیمی نموده است. تمرکز بر مفهوم مدیریت دانش و مستندسازی بر مبنای سازه¬ها و مفاهیم علمی و اتخاذ نگاهی زیربنایی به این فعالیت به منظور راه اندازی سیستم مدیریت دانش سازمانی در غایت کار، از مهم¬ترین نقاط تمایز این مستند¬سازی با دیگر مستندسازی¬های انجام شده در ایران است. روش نامة توسعه داده شده برای این منظور، شامل مراحلی چون موضوع‏شناسی، تیپ‌شناسی شخصیتی، نیازسنجی مخاطبان، بازپروری علمی و تضمین کیفیت محتواست که در این مقاله پس از مرور آنها دستاوردها و چالش¬های این پروژه در هر بخش مورد موشکافی قرار گرفته است.