سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نساء قره باغلی – دستیار علمی دانشگاه پیام نور واحد فامنین

چکیده:

با گذشت مدت زمانی از انقلاب سبز و تحقق هدف توسعه و افزایش محصولات کشاورزی اکنون به این مهم رسیده ایم که ورود این نهاده های افراطی به مزرعه آلودگی محیط زیست، خاک، آب و حتی محصولات غذایی مورد مصرف انسان را به دنبال داشته است. از آنجا که استفاده از محصولات غذایی کافی و با کیفیت عالی حق انسانها است و رفع این نیاز تنها به دست متخصصین کشاورزی قابل حل است، سیستمی توصیه می شود که سعی در کاهش استفاده از نهاده وصنوعی و افزایش استفاده از نهاده های طبیعی و بیولوژیکی دارد. کشاورزی ارگانیک سیستمی از کشاورزی است که به عنوان رهیافتی قابل توجه در استفاده از نهاده های طبیعی و بیولوژیکی مد نظر است. بنابراین ضروری به نظر می رسد که با تحقیقات بیشتر و استفاده از سیستمهای کشاورزی پایدار برای حفظ و نگهداری محیط زیست و ایجاد امنیت غذایی، تولید محصولات غذایی را پایدار نموده تا مشکلات ناشی از استفاده نهاده های افراطی در مزارع، آیندگان را با مشکلات عدیده روبرو نکند. در این مقاله سعی می شود تا با بررسی روند استفاده نهاده های مختلف کشاورزی به اهمیت سیستم کشاورزی ارگانیک با تاکید بر امنیت غذایی در راستای دست یابی به اهداف کشاورزی پایدار پرداخته شود.