سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهلا فارسی منفرد –

چکیده:

استفاده مجدد از مواد مغذی ادرار و مدفوع از نکات کلیدی سیستم تأمین بهداشت اکولوژیک می باشد . مواد موجود در ادرار نظیر N, P ,K از نظر آود سازی با ارزش بوده و مواد آلی موجود در مدفوع در خاک ایجاد هموس می نمایند . از این مواد مغذی به منظور پایداری در اآوسیستم ها استفاده میگردد . در صورت بکار گیری روش اآوسان زهکشی مخازن زیر زمینی آب کاهش یافته و نیز به استفاده از کود های شیمیائی کمترنیازمند خواهیم گردید . . در کشور چین و جنوب شرقی آسیا این روش هزاران سال است که متداول شده است ،ولی غالبأ مدفوع انسانی کاملآ گندزدائی و بهداشتی نشده و باعث اشائه بیماری می گردند . با بکار گیری روش اآوسان ما می توانیم بطور صحیحی مواد مغذی را بازیابی نموده و سلامت افراد و محیط زیست را تأمین نماییم