سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رحیم عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه بیرجند
سهراب محمودی –
علیرضا کوچکی –
عبدالمجید مهدوی دامغانی –

چکیده:
یکی از عوامل اصلی آلودگی منابع آب و خاک در چند دهه اخیر، مصرف افسار گسیخته کودها و سموم شیمیایی در بخش کشاورزی (فشرده و صنعتی) است که علاوه بر نشر آلودگی های زیست محیطی، سبب به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و بروز مسمومیت های مزمن در انسان ها و کاهش توان تولیدی سیستم های کشاورزی بر اثر فروسایش منابع محیطی (مثل تنوع زیستی) شده است. از این رو می توان با استفاده از اصول و روش های کشاورزی پایدار با به حداقل رساندن کاربرد نهاده های شیمیایی مصنوعی، از طریق مصرف بهینه و به موقع مواد شیمیایی از رانش و نهشت مواد آلاینده به محیط زیست کاست و مقدمات تولید محصولات سالم و حفظ محیط زیست و سلامت اگرواکوسیستم ها را فراهم ساخت. رهآورد کشاورزی پایدار بروز سلامتی در اگرواکوسیستم ها می باشد که نتیجه نهایی آن مدیریت پایدار محیط زیست و رسیدن به پویایی در بخش کشاورزی کشور است که به طبع آن رسیدن به توسعه پایدار در کشور نیز دست یافتنی خواهد بود.