سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرحسین شاهمرادی –
ادریس شیروانی –
محمدرضا حیدری –
وحید نعمان –

چکیده:

کشتارگاه ها باید دور از شهرها و مناطق مسکونی احداث گردند و پس مانده های لاشه ها باید در شرایط بهداشتی و تحت کنترل معدوم و ضدعفونی گردند. براساس آخرین زارش WHO، بیش از ۸۰۰ بیماری با منشاء دام و یا فراورده های دامی به انسان منتقل می ود، بنابراین باید همکاری نزدیکی بین سازمان های بهداشت اسانی و بهداشت دامی برقرار گردد تا بیماریهای انسان و دام تحت کنترل درآیند. بطور کلی دامهایی که به کشتارگاه روانه می گردند دو گروه را شامل می شوند، الف- دامهای بیمار کشتاری ۱-دامهایی که به تشخیص دکتر دامپزشک فارم (دامداری) باید از گله خار و روانه کشتارگاه شوند. ۲-دامهایی که در پروسه طرح مبارزه با سل وبروسلوز سازمان دامپزشکی کشور توسط تست های اختصاصی، مشکوک و یا مثبت تشخیص داده می شوند و باید در شرایط کنترل شده ذبح گردند. در این گروه عوامل پاتوژن، یعنی میکروبها، ویروس ها و ا نگلها در صورتیکه اقدامات بهداشتی لازم مبذول نشود می توانند محیط محیط زیست اطراف کشتارگاه را آلوده و سبب بروز بیماری های متعددی در انسان شوند. ب، دامهای سالم کشتاری: ۱-دامهای پرواوری مثل گاو، گوساله و گوسفند و بزنر ۲-دامهای سالمی که نگهداری از آنها دیگر مقرون بهص رفه نیست مانند دامهای ماده ای که از نظر تولید مثل و تولید شیر از پتانسیل لازم برخوردار نیستند. در این گروه گرچه دامها سالم هستند ولی در صورتیکه بقایا و فضولات لاشه بخوبی معدوم نگردند می توانند سبب تکثیر عوامل بیماریزا شوند. جهت کنتل آلودگی در کشتارگاه ها باید از دو راه فیزیکی و شیمیایی به ضدعفونی پس از ذبح پرداخت. ۱-کنترل فیزیکی و کشتارگاه، تمام پس مانده های دامی اعم از فضولات و قسمت های غیرمصرفی باید یا در کوره سوزانده شوند و یا با شستشو دقیق به مسیرهایی دور از مناطق مسکونی هدایت گردند. دیوارها و کف کشتارگاه باید قابل شستشو ضدعفونی ساخته شوند تا به نحو مطلوب تمیز گردد. وسایل ذبح نیز باید بوسیله حرارت ضدعفونی شوند. ۲-کنترل شیمیایی کشتاراگاه، جهت مبارزه با عوامل بیماریزا و عفونی می توان از ترکیبات متعدد شیمیایی استفاده نمود که عبارتند از: الف)ترکیبات آمونیومی: این مواد می توانند عوامل ویروسی و باکتریایی را از بین ببرند ب)ترکیبات فنله: این مواد نیز بر روی ویروسها و باکتریها مؤثر هستند. ج)ترکیبات کرزولها: این مواد نیز بر روی ویروس ها و باکتریها مؤثر هستند. ح)ترکیبات یددار: این مواد نیز بر روی ویروس ها و باکتریها مؤثر هستند. د)ترکیبات آلدهید: فرم آلدهید بصورت گاز دارای خاصیت ضدعفونی کننده قوی است.