سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا سعادتمند – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهرداد محلوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
احمد مرتضوی بک – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

مطالعه ارزیابی اراضی منطقه چادگان که یکی ازمناطق سرد استان اصفهان است ، به منظور ارزیابی واحد های مختلف خاک منطقه مذکور در عرصه های زراعی برای محصول سیب زمینی می باشد . که در این پروسه فاکتورهای مورد مطالعه عبارتند از خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، فاکتورهای اقلیمی ، خصوصیات و کیفیات مورد نیاز اعم ازخاکی اقلیمی، توپوگرافی هستند. از این رو حدود ٣٥ هزار هکتار از اراضی منطقه فوق الذکر جهت کشت سیب زمینی پس از بررسی های دقیق نقشه های خاک، نوع محدودیت های آن ها تعیین گردید . دراین تحقیق از روش پارامتریک (ریشه دوم) برای شناسایی و طبقه بندی تناسب اراضی استفاده گردید . نتایج نشان داد که اراضی دارای کلاس s1 (مناسب) بوده و مساعد کشت سیب زمینی است و سایر واحد های خاک با کلاس s1 را می توان زیر کشت سیب زمینی برده وسطح کشت این گیاه را گسترش داد.