سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فتاح اصلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جواد مظفری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمدعلی خواجه احمد عطاری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی امکان بکارگیری هاپلوئید بریدینگ برای اصلاح کلزا در ایران کشت میکروسپور در ده رقم کلزا در دو آزمایش روی محیطکشت مایع القا جنین و با غلظت های مختلف سازکار انجام شد. این ارقام در دو آزمایش جداگانه بررسی گردیند.