سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید شریفی – مربی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر جامعه است زیرامواد غذایی و چگونگی تولید آن از زمان خلقت بشر بیشترین وقت و هزینه را به خود اختصاص داده هر چقدر علوم صنایع مختلف پیشرفت می کنند باز هم نقایص و کمبودهایی وجود دارد که عمده ترین این کمبودها ناشی از عدم استفاده بهینه از عوامل تولید است، در بین کشورهای جهان آن دسته از کشورهایی که کمتر توسعه یافته اند یا از پیشرفت فنی و علمی مناسبی برخودار نیستند منابع تولید را بیشتر به هدر می دهند، کشور ایران علیرغم اینکه در منطقه خشک جغرافیایی قرار دارد اما وجود عوامل تولید و پتانسیل های بالقوه آن پاسخ گوی جمعیتی بیش از جمعیت فعلی هستند که این جزء مهم با استفاده کارا و بهینه از این منابع میسرنمی شود.