سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل تذری –
امیرمسعود افتخاری مقدم –

چکیده:

افزایش روزافزون حجم عظیم اطلاعات و کمبود دانش جدید، مفید و قابل فهم موجب شده تا طراحی الگوریتمهای کشف دانش کانون توجه محققان قرار گیرد کاوش الگوهای متناوب یکی از تکنیک های داده کاوی جهت کشف دانش می باشد این الگوریتم برای پردازش داده های گسسته طراحی شده است بدین جهت برای استفاده از آن در داده های پیوسته، مانند تصویر، ناچار به کمی سازی داده ها می باشیم. اینکار موجب از دست رفتن برخی داده ها و افزوده شدن داده های غیر واقعی به فضای داده ای می شود که خود می تواند نتایج نهایی را تحت تاثیر قرار دهد پیشنهاد ما فازی سازی این الگوریتم، جهت جلوگیری ازکمی سازی و نتایج نامطلوب آن می باشد. به کمک الگوریتم پیشنهادی می توان به کشف دانش از داده های پیوسته مانند تصویر بپردازیم. همچنین با استخراج دانش فازی می توانیم بهدرک بهتری از دانش کشف شده دست یابیم. مابا رویکرد استخراج ویژگیهای سطح بالا در تصویر، به تفسیر و تحلیل ویژگیهای قطعی کشف شده پرداخته و از این ویژگیهاه برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بهره بردیم. ما با بازیابی تصاویری که حاوی ویژگی متناظر با مفهوم موردنظر بودند، بهدقت ۹۵% در بازیابی تصویر دست یافتیم.