سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی اقاسی –
بهروز مینایی –

چکیده:

وبلاگ نوع خاصی از وب سایت است که در آن یک نویسنده منحصر به فرد (بلاگر نامیده می شود) بصورت روزمره پست های جدید را ارائه می دهد. این نوع رسانه به سبب راحتی و آزادی در انتشار مطالب، یک محیط ایده آل برای فعالیت گروه های متخلف نیز ایجاد کرده است. این بستر جاروجنجالهای تبلیغاتی ، دیدگاههای این گروه ها را در سطح بیشتری توسعه می دهد و باعث سازماندهی فعالیت آنها می شود. با امکان کشف شبکه های متخلف، ارگانهای مربوطه و مراجع قانونی قادر خواهند بود تا ابزاری اضافی جهت شناسایی و مقابله با مجرمین و فعالیت های آنها را داشته باشند. در این مقاله، ما چارچوبی را برای تحلیل و تصورسازی این نوع شبکه های اجتماعی وبلاگها ارائه می دهیم. این نوع شبکه اجتماعی نهفته در ارتباطات بین گراف وبلاگهای مربوط به هم است که از طریق استخراج موضوعی بدست می آید. بکارگیری ارتباطات بین بلاگرها (بلاگ ها) برای تشکیل شبکه اجتماعی را تحلیل پیوند می گویند. تحلیل محتوا، موضوعات (متن پستها) در وبلاگهای مختلف را به هم مربوط می کند تا ارتباطات ضمنی وبلاگها را کشف کنند. ارتباطات ضمنی به مفاهیم معنایی تعلق دارند. وبرای بهبود تحلیل شبکه اجتماعی وبلاگها بکار می روند. با استفاده از سیستم ارائه شده در این مقاله، کاربران می توانند از تکنیک های بصری سازمان اطلاعات محاوره ای مختلف استفاده کنند. با این کار کاربر می تواند جنبه های مختلف یک شبکه اجتماعی را در سطح های چکیده گوناگون درک کند.در روش ارائه شده در این مقاله، ابتدا سایتها به صورت موضوعی خوشه بندی می شوند. سپس روابط بین گره ها بررسی شده و از روی آن رفتارهایشان تعریف می شوند. در آخر رفتارهایی که نامتعارف هستند به صورت بصری به کاربر نشان داده می شوند. ما برای ارزیابی از داده های خزشی و داده های وبلاگهای فارسی استفاده کرده ایم. تا کارایی و تاثیر کارمان را مشخص کنیم.