سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وهاب عطارعلیایی – دانشگاه علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی
علی موقر رحیم آبادی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به بررسی یک روش عصبی فازی برای تعیین توانایی روشهای ترکیبی هوشمند در سیستمهای IDS می پردازد اساس روش هوشمند فوق مبتنی بر تشخیص رفتارهای عادی و رفتارهای غیرعادی شبکه بنا شده است برای تعیین این رفتارها نیازمند خصیصه هایی از رفتارهای شبکه ای هستیم که باید مورد تحلیل قرارگیرند روش عصبی فازی فوق با نام SANFIS یک روش عصبی با قابلیت تحلیل داده بصورت فازی می باشد دراین روش ازالگوریتم یادگیری برپایه کلاسترینگ MCA با قابلیت تحمل فازی بهره می بریم یک موتور تحلیل داده ایجاد شده تا این الگوریتم را اجرا نماید. برا انجام آزمایش برروی داده های شبکه از بسته های داده ای شبکه به نام DARPA که دردانشگاه کالیفرنیا تهیه شده اند استفاده می شود.