مقاله کشف و شهود عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: کشف و شهود عرفاني
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشف و شهود
مقاله کرامت
مقاله شهود رباني
مقاله شهود شيطاني
مقاله ميزان صدق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني كوهساري سيداسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت از راه کشف و شهود يکي از راه هاي معرفت و شناخت خداوند است که در اين مقاله پس از تعريف کشف و شهود و بيان تفاوت بين کشف و کرامت و بيان کشف رحماني و شيطاني، به ضرورت نياز به ميزان صدق در کشف و شهود پرداخته شده که از نظر عرفا عبارتند از: عقل، کتاب و سنت.
سپس به بررسي ميزان اعتبار کشف و شهود در آيات پرداخته شده که عبارت است از: آيه لقا اله، آيه عباداله المخلصين، آيه شهود، آيه رويت ملکوت آسمان و زمين، آيه يجعل لکم فرقانا، آيه جهاد با نفس و آيه ميثاق.
هم چنين به بررسي ميزان اعتبار کشف و شهود عرفاني از ديد گاه روايات پرداخته شده که عبارت است از: روايت اخلاص، خطبه ۸۷، ۲۲۲ و خطبه چهارم نهج البلاغه، حديث عنوان بصري، حديث نگرش مومن به نور الهي، حديث معراج پيامبر (ص)، حديث قرب نوافل، حديث مشاهده حق با حقايق ايمان، روايت تحف العقول، دعاي عرفه و مناجات شعبانيه و در پايان به بيان نتايج خواهيم پرداخت.