سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طاهره حبیبی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

رسوبات سازند جیرود واقع در البرز مرکزی (شهمیرزاد) از لحاظ محیط رسوبی قابل تفکیک به دو سکانس قاره ای و دریایی است. در بخش فوقانی سکانس قاره ای یک افق غنی از بقایای لیکوفیت ها کشف شد. این افق غنی از فسیل گیاهی را با توجه به گسترش آن در نقاط مختلف ایران، می توان بعنوان یکی از بهترین نقاط مطالعه کاربردی لیکوفیت ها در البرز مرکزی دانست. رشدنمو این گیاهان در نقاط مختلف ایران گویای پسروی دریا در انتهای دونین میانی – ابتدای دونین بالایی است.