سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حشمت الله انصاری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی صیرفیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

برای اولین بار دو نمونه خرچنگ و یا Decapods که یکی از آنها خیلی خوب حفظ شده ودیگری فقط جبه آن باقی است متعلق به جنس ) palaeocarpilius) نهشته های ائوسن بالایی ،الیگوسن آغازی یاسوج کشف و از ائوسن لیبی نیز گزارش شده است ( Walker and ward ).
با توجه بر این واقعیت که در برش یاسوج نمونه هایی یافت شده از این خرچنگ در میان یک لایه دارای بقایای جلبک ، مرجان ، اسفنج ، خار پوست و نرم تنان یافت شده می توان آن را به عنوان یک با یوستروم معرفی کرد می توان چنین تصور کرد که این خرچنگ ها در زمان ائوسن بالایی و الیگوسن آغازی نزدیک و یا روی مرجان ها زندگی می کرده اند .
در مقطع فعلی مرجانهای بدست آمده از مقطع یاسوج را می توان تصور کرد که به دو جنس :
Antiguastrea وDiploriaتعلق دارد .
جنسdiploria توسط (Buddet al,1994) ازNeogene to Recent ( Caribbean reef coral)گزارش شده است . در مقطع یاسوج بقایای جانور دیگری همانند خار پوستان ،شکم پایان ،خرچنگ ها دیده با توجه به این واقعیت که ) ) Walker and ward جنس colpophylla از ائوسن اروپا گزارش نموده است و نیز کشف مجموعه فوق که شامل مرجان ) Brain coral) و Diproria می باشد که در مجموعه مرجانیCaribbean Reef Coralتوسط (Kaplan , 1982 ) گزارش شده است ، کشف مجموعه فوق از نقاطمختلف می تواند مهم تلقی شود .