سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه شهابی نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کشف چهره در تصویر به عنوان یک مرحله اساسی در کاربردهایی استکه برای دستیابی به اهداف خود از ویژگی چهره به چهره بهره می برند یکی ازروشهای موثر که در طی سالهای اخیر مطرح شده است کشف چهره با استفاده از ویژگی رنگ پوست است دراین مقاله سه روش کشف چهره با کمک رنگ پوست و اطلاعات لبه، کشف چهره با کمک رنگ پوست و تطبیق کلیشه و روش بهبود یافته شرح داده می شود هر سه روش پیاده سازی شده و نتایج اجرای آنها بر روی تصاویر تست متنوع نشانمیدهد که روش بهبود یافته از دقت بهتری برخوردار است.