سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید روحانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سمیه علیزاده – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
هیوا فاروقی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در راستای ریشه یابی و رفع مشکلات موجود در زمینه صادرات فرش ایرانی و با توجه به در دسترس بودن داده های تفضیلی صادرات فرش از گمرک جمهوری اسلامی ایران در طی ۵ سال اخیر ، در این تحقیق با هدف تمرکز بر حوزه و نه تمرکز بر تکنیک و به منظور کمک به شفاف سازی، بررسی ارتباطات، تهیه الگو، ارائه خوراک مناسب تصمیم سازی و اقدام در زمینه صادرات فرض در سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۴ دانش کاربردی استخراج شده است. این تحقیق با طی کامل مراحل فرایند استاندارد داده کاوی (CRISP-DM) انجام شده و با بکارگیری تکنیک های تحلیل اکتشافی داده ها، خوشه بندی ، دسته بندی ، قوانین انجمنی و غیره، دانش کاربردی در سطح بالای اطمینان استخراج شده و در پایان نیز به منظور تایید و اعتبارسنجی ، مجموعه دانش های کاربردی حاصله با منابع معتبر دیگر مانند نظرخبرگان، مقالات و اخبار مطابقت داده شده اند. این تحقیق در پاسخ به نیاز سازمان توسعه تجارت انجام شده و نشان می دهد که می توان با کاربردی کردن علم داده کاوی، نه تنها مشکلات موجود را مرتفع نمود، بلکه آینده ای روشن را برای هر کشور و ملتی رقم زد.