مقاله کفايت تست رايت در تشخيص بيماري بروسلوز کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: کفايت تست رايت در تشخيص بيماري بروسلوز کودکان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز،کودکان
مقاله تست رايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب علي
جناب آقای / سرکار خانم: البرزي عبدالوهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري بروسلوز از مسايل مهم بهداشتي در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما مي باشد. تشخيص بيماري بر اساس شرح حال، علايم باليني و تست مثبت سرولوژي آگلوتيناسيون سرمي (تست رايت)، مي باشد. هدف اين مطالعه ارزيابي اين تست در تشخيص بروسلوز کودکان مي باشد.
روش: اين مطالعه به صورت آينده نگر به مدت ۲ سال انجام شده است و در آن ۵۲ کودک که تشخيص باليني بروسلوز براي آنها مطرح بود مورد مطالعه قرار گرفتند. با اين فرض که بيماران داراي بروسلوز فعال در منطقه ما داراي تست رايت ۸۰/۱ و بالاتر هستند همه نمونه هاي خون از نظر کشت با روش BACTEC و تست رايت مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از مجموع 52 کودک با علايم باليني بروسلوز، تست رايت در ۲۵ بيمار و کشت خون در ۱۰ مورد مثبت بود. در نهايت ۲۶ نفر با تشخيص بروسلوز تحت درمان قرار گرفتند. در ۲۶ بيمار تست رايت و کشت خون هر دو منفي بود و تشخيص نهايي، بيماري ديگري غير از بروسلوز بود. کشت خون به عنوان استاندارد طلايي تشخيص بروسلوز در نظر گرفته شده است. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي تست رايت در تشخيص بروسلوز کودکان به ترتيب ۹۰ درصد، ۲/۶۴ درصد، ۵/۳۷ درصد و ۲/۹۶ درصد محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: در شرايط بهداشتي کشور تست رايت روشي مطمئن، آسان، ارزان و در دسترس براي رد يا اثبات بيماري بروسلوز در کودکان مي باشد.