سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه مازندران
رضا قادری – استاد یاردانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله نشان دادن افزایش ضریب درستی تصمیم در کلاسه بندی دانه های شن و ماسه بر مبنای ترکیب اطلاعات روی ویژگیهای مجزا می باشددر این مقاله از ۷۵ تصویر، از دانه های شن و ماسه که در ۵ کلاس اصلی تقسیم بندی شده بودند استفاده شده است. ابتدا بدون در نظر گرفتن کلاسهای اصلی، روی اطلاعات کلاسه بندی بدون مربی انجام گرفت. در ادامه مرحله آموزش، پس از آماده شدن اطلاعات حاصل از خوشه بندی، روی ویژگیهای مختلف و با توجه به داشتن برچسب کلاسهای اصلی، نحوه پراکندگی کلاسهای اصلی در کلاسهای بدست آمده مشخص می شود که می تواند به عنوان مرجعی در مرحله ارزیابی استفاده شود. در مرحله ارزیابی طی الگوریتمی برای نمونه های آزمایشی، احتمال عضویت در کلاسهای بدست آمده از خوشه بندی و سپس کلاسهای اصلی بدست می آید .پس از این مرحله با داشتن اطلاعات مربوط به ویژگیهای مختلف،عمل ترکیب با توجه به ایده پایه ای قانون Dempster &Shafer یا تئوری ترکیب شواهد انجام می گیرد .در مجموع روش ارائه شده نه تنها باعث افزایش نرخ درستی انتخاب به میزان قابل توجهی شده است ، بلکه قابلیت تصمیم گیری درست را نیز ، بهبود بخشیده است.