مقاله کلاژن IV و نقش کليدي آن در تکامل غشا پايه شبکيه موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: کلاژن IV و نقش کليدي آن در تکامل غشا پايه شبکيه موش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکامل
مقاله شبکيه
مقاله کلاژنازها
مقاله ماتريکس خارج سلولي
مقاله موش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك روش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معين عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيق دوست هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: كريم فر محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: غشا پايه ناحيه تخصص يافته اي از ماتريکس خارج سلولي است که نقش هاي مختلفي از قبيل تنظيم تکامل، تکثير و ايجاد بستري براي مهاجرت هاي سلولي را بر عهده دارد. از ترکيب هاي غشا پايه، کلاژن نوع IV ساختار اصلي آن را تشکيل مي دهد. شبکيه از اندام هاي هدف در بيماري هايي نظير ديابت است که به علت تغيير غشاي پايه دچار رتينوپاتي مي شود. رتينوپاتي و نفروپاتي ديابتي از عواملي است که تشخيص زود هنگام آنها به درمان بهتر کمک کرده و از مرگ و مير اين بيماران جلوگيري مي کند.
هدف:  ارزيابي نحوه ظهور و توزيع کلاژن نوع IV در مرحله هاي جنيني و پس از تولد در غشاي پايه شبکيه.
موادو روش ها: ۲۴ موش باکره نژاد  Balb/cدر شرايط استاندارد محيطي و غذايي نگهداري شدند. بعد از جفت گيري، ايجاد پلاک واژينال در آنها به منزله روز صفر حاملگي تلقي شد. سپس، از روزهاي ۱۳ تا ۱۸ حاملگي، روزانه دو موش قطع نخاع شده و سر جنين ها ثابت و آماده سازي بافتي شد. کلاژن نوع IV با پادتن اختصاصي رديابي شد. مشابه اين عمل نيز در نوزادان ۱ تا ۵ روزه صورت گرفت.
نتايج: کلاژن نوع
IV از حدود روز شانزدهم جنيني در غشا محدودکننده داخلي و خارجي ظاهر شده و تا پايان دوره جنيني بر مقدار اين واکنش افزوده مي شود. بررسي هاي مربوط به روزهاي بعد از تولد نيز نشان داد که واکنش غشاي پايه شبکيه تا روز سوم به حداکثر مي رسد، اما پس از آن تغيير چشمگيري نمي کند.
نتيجه گيري: تکامل شبکيه وابسته به حضور پروتئين هاي مختلفي است که از ميان آنها کلاژن نوع  IV  اهميت ويژه اي دارد.