سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بابک معماری – گروه بیولوژی دانشگاه علوم دانشگاه شهید بهشتی
سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مهدی شمس آرا – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
خسرو علی آبادی زاده – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

یکی از روشهایی که امروزه در گاوداریهای صنعتی به منظور افزایش تولید شیر استفاده می شود تزریق هورمون رشد گاوی (BGH) Bovine Growth Hormone D یا BST=Bovine somatotropin است. BST هورمونی است که به صورت طبیعی از غده هیپوفیز ترشح می شود و از سلولهای دور اهمیت آن در تولید شیر مشخص بوده است. بدین منظور غذه هیپوفیز از گاو ماده نژاد ایرانی از کشتارگاه جمع آوری شده mRNA استخراج و cDNA از آن ساخته شد. در ادامه با استفاده از پرایمرهای طراحی شده ژن مورد نظر تکثیر گردید و در یک T-vector کلون شد. پس از توالی یابی و بررسی اختلافات آن با توالی های موجود در بانک ژن مشخص شد توالی نوکللئوتیدی هورمون رشد مورد مطالعه دارای ۶ اختلاف نوکلئوتیدی است که یکی از آنها منجر به تغییر در اسید آمینه شده است. یعنی اسید آمینه شماره ۱۶۲ از لوسین به فنیل آلاتین تبدیل شده است. توالی های نوکلئوتیدی و پروتئینی این ژن به نام ایران در بانک ژن به ثبت رسیدند (شناره دسترسی در بانک ژن AY912488) (شماره دسترسی در بانک پروتئین AAX07134). ژن مورد نظر در ادامه کار در یک شاتل وکتور (pPICZA) کلون شد تا در ادامه کار هورمون رشد گاوی در سلولهای مخمر بیان شود.