سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز یاراحمدی – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
اعظم مویدی نژاد – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ل

چکیده:

کلونینگ یا مشابه سازی وقتی به مرحله حاد رسید که دانشمندان اسکاتلندی در موسسه روز الین، خلق یک گوسفند تازه متولد شده بنام دالی را جشن گرفتند. با ایجاد یک گوسفند در سرتاسر دنیا یک نوع نگرانی و خوشحالی از دستیابی به یک تکنولوژی جدید ایجاد گردید و در زمینه کاربرد اخلاقی آن بحث های گوناگونی شروع گردید. کلونینگ شامل سه مبحث کلونینگ DNA، کلونینگ تولید مثلی و کلونینگ درمانی می باشد. کلونینگ وپیامدهای غیر اخلاقی آن بر روی هویت بشری یکی از بحث های مورد مناقشه قرن حاضر می باشد. در این بین مختالفت با دخالت در سیر طبیعی آفرینش و خلق افراد شبیه سازی شده در دنیا ادامه داشته و پیامدهای اجتماعی، مذهبی حاصل از این عمل باعث دغدغه خاطر بشریت گردیده است. شبیه سازی انسان بنیان خانواده مورد تهدید قرار داده است و بحران حاصل از هویت افراد کلون شده در آینده جوامع متمدن را به چالش خواهد کشاند. بروز خصوصیاتی همچون حس برتری جویی و غرور، حسن نژادپرستی،اختلال در ساختار اجتماعی جامعه و بی هویتی در این افراد باعث نگرش پوچی افراد شبیه سازی شده نسبت به تمام آفرینش گردد.